ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดท่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 2975 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ม.ค. 2562

 ด้วยโรงเรียนวัดท่าทอง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26  ขนาด  4  ห้องเรียน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ดังเอกสารที่แนบ