ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศ โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 2150 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 พ.ย. 2561

 ประกาศ โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)