ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดบุณฑริการาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
จำนวนผู้เข้าชม : 2234 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2561
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด