ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดบุณฑริการาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่ิ่งก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
จำนวนผู้เข้าชม : 2652 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2561

โรงเรียนวัดบุณฑริการามประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด