ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » คุณลักษณะกล่องรับสัญญาณดาวเทียม(IRD)สำหรับโรงเรียนในโครงการ DLTV
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 6529 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2561

 แจ้งโรงเรียนในโครงการ DLTV ที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเพิ่มเติม

               ตามที่ สพฐ ได้จัดสรรงบครุภัณฑ์ค่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) เพิ่มเติมจากที่เคยได้รับเมื่อปีงบประมาณ 2557 ในการจัดซ์้อดังกล่าวขอให้ใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามการจัดสรรปีงบประมาณ 2557 และรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบมาด้วยนี้