» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program ระดับชั้นอนุบาล 1-2
ข้อมูลโดย : ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 2753 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2560

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)
รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ
โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program

ระดับชั้นอนุบาล 1-2 

...........................................................................................

>>>>  รายละเอียดเพิ่มเติม  <<<<