ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประชาสัมพันธ์การการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 1784 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2561

   ด้วย บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต

      ในการนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http:gammaco.com/wro