ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะนอกห้องเรียน
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 3097 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2561

           ด้วย ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส ภายใต้กลุ่มบริษัทยูนิเวอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการ "บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังผลักดันให้มีการสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน และเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนส่งวิโอคลิปหรือรูปถ่ายพร้อมบรรยายรายละเอียดกิจกรรมและประโยชน์ที่เด็กได้รับ มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน 

          สถานศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทิพาพันธ์  อัศวรัตน์  โทร 081 982 2900

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด