» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอนโดยครูชาวต่างชาติ โครงการสองภาษา English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 940 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 พ.ค. 2561
สิ่งที่แนบมาด้วย : ยกเลิกประกาศ