ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบรายงาน การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 2969 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2561

 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ขอความร่วมมือให้โรงเรียนรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3   โดยกรอกข้อมูลรายงานที่ gg.gg/engsurat