ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบรายงาน การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 2535 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2561

 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ขอความร่วมมือให้โรงเรียนรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3   โดยกรอกข้อมูลรายงานที่ gg.gg/engsurat