ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1552 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2561

ด้วยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ตำบาลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88 เพื่อเข้ารับฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาชีพ จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ผู้ใดสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ส่งหลักฐานเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๕๗/๗ ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 7727 2590 ต่อ 106 โทรสาร ต่อ 5 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด