ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 2312 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2561

           ด้วย คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

             สถานศึกษาที่สนใจสามารถดาว์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th ส่งผลงานได้ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ ชั้น 2 อาคาร 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่618/1 ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด