ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๕ ห้องเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีปร
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
จำนวนผู้เข้าชม : 3803 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2561

โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด