ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 1658 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.พ. 2561

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ 4 เพื่อค้นหา คัดกรอง นักเรียนเข้าร่วมโครงการโดยการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และจากการทดสอบการแสดง (Audition) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายละเอียด