ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแ ซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่ง ก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านห้วยโศก
จำนวนผู้เข้าชม : 2576 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2561
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด