» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 812 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2561

สิ่งที่แนบมาด้วย : ยกเลิกประกาศ