ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูสายงานการสอน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 5921 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีตำแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอนว่าง จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนคำร้องขอย้าย ปี พ.ศ.2561

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด