ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้อง ของโรงเรียนบ้านศิลางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศิลางาม
จำนวนผู้เข้าชม : 2015 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2561

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด