ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดกาญจนาราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 2433 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2560
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด