ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » เรื่อง เปลี่ยนแปลงราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
จำนวนผู้เข้าชม : 2090 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด