ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนวัดกลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๗ (บ้านพักผู้บริหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกลาง
จำนวนผู้เข้าชม : 2005 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2560