ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อกาศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม โรงเรียนบ้านศิลางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศิลางาม
จำนวนผู้เข้าชม : 1921 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 พ.ย. 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด