ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในการหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567 จำนวน 9 เดือน
ข้อมูลโดย : นางธัญดา ทิพย์น้อย
จำนวนผู้เข้าชม : 79 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2567
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด