ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107236067)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านดอนธูป
จำนวนผู้เข้าชม : 2071 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด