ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านบางสำโรง เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านบางสำโรง
จำนวนผู้เข้าชม : 2219 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2560