ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566)
ข้อมูลโดย : นางธัญดา ทิพย์น้อย
จำนวนผู้เข้าชม : 327 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2567
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด