» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านซอย 2 เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านซอย 2
จำนวนผู้เข้าชม : 814 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศ, รั้ว