ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รณรงค์การจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 6”
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 209 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.พ. 2567

วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2567 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 Surat 1  ร่วมใจ  รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 6” โดย นางสาวณัฐชุดา  มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการฯ  กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักในการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ภายใต้คำขวัญที่ว่า “แยกขยะให้เป็นนิจ  ลดมลพิษให้โลกเรา” ทั้งในหน่วยงานและที่บ้าน  2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะ หลังจากที่ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะแล้ว  ประธานได้มอบไข่สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ “ขยะไม่ไร้ค่า  มูลค่าเท่ากับไข่” ประจำปี 2566  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.26 สามารถแลกเป็นไข่ได้ทั้งสิ้น 307 ฟอง  และประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายการจัดการขยะในหน่วยงาน  ในช่วงสุดท้ายกิจกรรมได้กล่าวเปิดโครงการ “Surat1  ร่วมใจ  รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 6” ประจำปี 2567   ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1