ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดประสพ
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดประสพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2664 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2558

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนการเรียนรู้อาชีพ(โรงเรียนดีศรีตำบล)