ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรียกตัวผูู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย(เพิ่มเติม)
ข้อมูลโดย : นางภัทราภรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 1395 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2566