ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศผลการพิจารณาย้าย โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2566 (รอบที่ 1)
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1173 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2566

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2566  (รอบที่ 1) จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังแนบ