ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทรงจั่ว ของโรงเรียนบ้านกะแดะแจะ(เดิม)
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 407 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด