ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้โพธิ์ เพชรเเก้ว
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 570 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2566

 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ขอประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้โพธิ์ เพชรเเก้ว

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด