ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดนทีคมเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีคมเขต
จำนวนผู้เข้าชม : 2384 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2558

  

ประกาศโรงเรียนวัดนทีคมเขต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนวัดนทีคมเขต  เรื่อง สอบสอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง   ลงวันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น
                      ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้


เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

สอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

บริษัทแพรวาศิวะการ  จำกัด

100,000


ประกาศ ณ วันที่ 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

 

 

(นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต