ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดนทีคมเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีคมเขต
จำนวนผู้เข้าชม : 2426 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2559

 

ประกาศโรงเรียนวัดนทีคมเขต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนวัดนทีคมเขต  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ BBL   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
                      ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้


เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ BBL

นายสมโชค  เจริญพร

35,000


ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

 

(นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต