ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายงานข้อมูลตามที่แจ้งจากการประชุม Conference 5 กันยายน 2560
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 2166 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2560

 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

                ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04163/3960 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 แจ้งหทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และ รายงานข้อมูลผ่านระบบอนนไลน์ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในหนังสือ ปรากฏว่ายังมีโรงเรียนไม่ได้รายงานข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งระบบจะปิดในวันที่ 20 กันยายน 2560 ดังนั้น ขอเรียนให้โรงเรียนที่มีรายชื่อในกลุ่มต่อไปนี้เร่งดำเนินการโดยด่วน
1.       โรงเรียนในโครงการ DLIT รายงานว่าได้มีการใช้ DLTV ในการเรียนการสอนบ้างหรือไม่หากไม่มีให้รายงาน จำนวนห้องเรียน 0 ห้อง ทาง url http://210.246.188.59/dltv1/ ใช้รหัส smiss 8 หลัก 84010000
2.       โรงเรียนในโครงการ DLTV ตามรายชื่อ ให้ รายงานการประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนการาอนด้วย DLTV  ทาง url http://210.246.188.59/dltv2/ ใช้รหัส smiss 8 หลัก 84010000
หากมีปัญหาสงสัยประการใด ติดต่อ นายชาญชัย ชื่นพระแสง 0819588595