ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » บทความทางวิชาการเรื่องสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 872 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด