ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดเขาพระนิ่ม
จำนวนผู้เข้าชม : 2660 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 พ.ย. 2559

  ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

 

               ตามประกาศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

งานก่อสร้างบ้านพักครู แบบ203/27

 หจก. จ ทวีทรัพย์การโยธา

๘๒๐,๐๐๐.๐๐  

 


ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

     (นายสาธิต สร้างสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม