ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1316 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2565

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไปปฏิบัติในตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1.วิชาเอกคณิตศาสตร์ ผู้ผ่านการสรรหาฯ ลำดับที่ 6

2.วิชาเอกภาษาไทย ผู้ผ่านการสรรหาฯ ลำดับที่ 7

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายละเอียด, สัญญาจ้าง