ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นและก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคีรีรอบ
จำนวนผู้เข้าชม : 2398 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2560

 ปรกาศโรงเรียนบ้านคีรีรอบ

เรื่อง  ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นและก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/ 49