ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านกงหนิง
จำนวนผู้เข้าชม : 1907 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 พ.ย. 2559

ประกาศโรงเรียนบ้านกงหนิง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

 

               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านกงหนิง เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงานก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

 การจ้างงานก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธกิจ กรุ๊ป

๘๒๐,๐๐๐.๐๐  

 


ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสายชล ไชยธวัช)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง