ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 1415 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2564

 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ขอประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)