ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
จำนวนผู้เข้าชม : 1650 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2564

โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่  201  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)