ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคลองคราม
จำนวนผู้เข้าชม : 2033 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด