ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านดอนสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วม สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านดอนสน
จำนวนผู้เข้าชม : 1945 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563

โรงเรียนบ้านดอนสนประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วม สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างดังเอกสารแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศจัดซื้อ