ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านปลายแหลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน๓ชั้นแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 2022 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2563

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศเชิญชวน