ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านปากดอนสัก
จำนวนผู้เข้าชม : 1502 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด