ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2)
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 115 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 เม.ย. 2563

สิ่งที่แนบมาด้วย : สขร.1 (ไตรมาส 2-2563)