ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านปลายแหลม เรื่อง จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรี นาฏศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านปลายแหลม
จำนวนผู้เข้าชม : 1404 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 เม.ย. 2563

 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี นาฏศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ของโรงเรียนบ้านปลายแหลม

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศเชิญชวน