ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างแบบอาคารเรียน 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนบ้านเกาะเต่า ครั้งที่ 2
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านเกาะเต่า
จำนวนผู้เข้าชม : 1477 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 เม.ย. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด